Vandaag open van 10:00 - 17:00

privacy

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd), voorschrijft. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Tuincentrum Osdorp en heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Tuincentrum Osdorp op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Tuincentrum Osdorp adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Tuincentrum osdorp

Tuincentrum Osdorp is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Tuincentrum Osdorp.

Tuincentrum Osdorp is bekend onder (KvK) nummer 33237298. Tuincentrum Osdorp is gevestigd en kantoorhoudend in 1069LL Amsterdam aan de Osdorperweg 247 in Nederland, en bereikbaar via het e-mailadres [email protected].  

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Tuincentrum Osdorp kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

 • Direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, je een bestelling in onze webshop doet, inschrijft voor activiteiten, de klantenkaart gebruikt of door je te abonneren op onze nieuwsbrief.
 • Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website, webshop en klantenkaart verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.
 • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van tuincentrum Osdorp op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Tuincentrum Osdorp optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Tuincentrum Osdorp plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Tuincentrum Osdorp kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Tuincentrum Osdorp, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Tuincentrum Osdorp verstrekt. Tuincentrum Osdorp kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens, waaronder door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, informatie over je huis, tuin en huisdieren, persoonlijke voorkeuren, social media account(s) en inloggegevens.
 • Betalings- en factuurgegevens slaan wij niet op als je een online betaling doet via een derde partij zoals iDeal. Indien je deze gegevens zelf op een andere wijze verstrekt aan ons, bijvoorbeeld schriftelijk of per e-mail, dan kan het zijn dat wij deze wel opslaan.
 • Website gegevens – zoals IP-adres, indien ingelogd op onze website een uniek account-ID, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website, webshop, klantenkaart en digitale nieuwsbrieven.
 • Gegevens die je indient als je bij ons solliciteert, zoals je cv, motivatie en gerelateerde informatie.

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Tuincentrum Osdorp gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van het aanbieden van producten en diensten via onze website, webshop en fysieke winkel en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van onze diensten en producten.
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
 • Voor het maken van analyses omtrent aankoop- en bezoekgedrag op de website, webshop en onze fysieke winkel en het vergelijken hiervan met andere (soortgelijke) winkels waarmee wij een actieve of passieve samenwerking hebben.
 • Om je persoonlijke content, acties, aanbiedingen, tips en informatie te verstrekken op onze website, per e-mail, op social media, op zoekmachines en op websites van derden die onderdeel uitmaken van het advertentienetwerk van Bing of Google. Zo 
 • Het verstrekken van aankoop gerelateerde informatie zoals handleidingen, gebruikstips, informatie, garantiebewijzen, aankoopbewijzen en bijbehorende producten.

Tuincentrum Osdorp kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Tuincentrum Osdorp kan je persoonsgegevens delen met aan tuincentrum Osdorp gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

Tuincentrum Osdorp kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op tuincentrum Osdorp rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Tuincentrum Osdorp heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, kleine (tijdelijke) tekstbestanden die worden opgeslagen in je webbrowser of op je apparaat. Cookies zorgen ervoor dat je niet steeds dezelfde informatie hoeft in te voeren of downloaden wanneer je bij ons terugkomt. Daarnaast helpen ze ons inzicht te krijgen in hoe je onze site gebruikt zodat wij de site beter en klantvriendelijker kunnen maken. Cookies kunnen ook worden gebruikt voor het verzamelen en uitlezen van cookies en andere informatie op het gebruikte apparaat. Tot slot helpen ze ons met de analyse van onze marketingactiviteiten en maken ze het mogelijk om jou gepersonaliseerde content te tonen . 

Het betreft bijvoorbeeld:

 • Het IP-adres van het apparaat waarmee de site is bezocht.
 • Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).
 • De datum, tijd en locatie van het bezoek.
 • De URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • De op onze website bezochte pagina‘s.
 • Bij ingelogde gebruikers een uniek gebruikers-ID. 

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door tuincentrum Osdorp zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie tuincentrum Osdorp samenwerkt. Hieronder vind je een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de website van tuincentrum Osdorp website:

Functionele cookies

Tuincentrum Osdorp plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

Tuincentrum Osdorp maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics en Microsoft Clarity waarmee geanonimiseerde informatie wordt verzameld over het gebruik van onze website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van het verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers. 

Wil je weten hoe Google de geanonimiseerde gegevens gebruikt die via de Google Analytics cookie worden verzameld? Je leest het hier: https://policies.google.com/technologies/partnersites

Tuincentrum Osdorp heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Tuincentrum Osdorp heeft Google, indien de cookies hiervoor door de gebruiker worden geaccepteerd, toestemming gegeven om via Tuincentrum Osdorp verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, zoals Google Ads. Als voorbeeld kan je bij een bezoek inloggen op onze website waarbij een uniek gebruikers-ID (een willekeurig nummer) in jouw browser wordt opgeslagen én met Google Ads wordt gedeeld. Als jij vervolgens een andere website bezoekt die is aangesloten bij het Google Partner Netwerk dan herkent deze website het unieke ID welke bij Google Ads ook bekend is, waardoor wij jou via Google Ads een relevante advertentie kunnen tonen. 
 

Tracking- of advertentiecookies

Deze cookies worden voor marketingdoeleinden gebruikt. Zo kunnen we jou gerichte aanbiedingen doen waar je ook echt wat aan hebt en beoordelen of de marketingkanalen die wij gebruiken waarde toevoegen. Voorbeelden hiervan zijn een gepersonaliseerde nieuwsbrief of aanbiedingen via partnersites van zoekmachines zoals Google en Bing en op social media.

Een voorbeeld van een marketing cookie die wij gebruiken is de Google Analytics Advertentie cookie voor het gebruikmaken van Google Signals. Dit cookie verzamelt gegevens van jouw gedrag op onze website en voegt deze, indien jij dat in jouw persoonlijke Google Account hebt toegestaan én je akkoord bent gegaan met het gebruik van deze cookies op onze website, samen met andere geanonimiseerde gegevens die ze van jou hebben om je zo relevante aanbiedingen van onszelf en andere adverteerders te kunnen tonen.  

Liever geen marketing cookies voor relevante aanbiedingen en content? Dan kunt u deze via onze cookiebanner altijd weigeren of, na accepteren, de toestemming weer eenvoudig intrekken. De Google Analytics advertentie cookies kunt u ook uitschakelen door deze functie in uw Google profiel uit te schakelen waarna ze op geen enkele site meer zullen worden geplaats. Tot slot biedt Google afmeldingsmogelijkheden aan voor het gebruik van Google Analytics, welke je hier kunt vinden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Social media

Op onze website kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Tuincentrum Osdorp bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 24 maanden nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Onder het beëindigen van een overeenkomst wordt in dit geval verstaan het annuleren van een klantenkaart of afmelden van een nieuwsbrief. Indien u uw gegevens volledig wilt laten verwijderen kunt u hiertoe een verzoek indienen (zie onder).

Welke rechten heb jij?

U dient er zelf voor te zorgen dat Tuincentrum Osdorp over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres [email protected] kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Tuincentrum Osdorp, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Tuincentrum Osdorp zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Tuincentrum Osdorp of aan de wettelijk bevoegde instelling in ons land.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Tuincentrum Osdorp neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Tuincentrum Osdorp via [email protected]

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Tuincentrum Osdorp omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via [email protected].

Vragen privacy statement

Heeft u vragen over ons privacy statement, wilt u uw gegevens wijzigen, inzien of laten verwijderen? Dan kunt u onderstaand formulier invullen. Wij nemen binnen 4 weken contact met u op.

*Extra info bij verwijderen.

Indien u er voor kiest om uw gegevens te laten verwijderen kunnen we om een kopie identiteitsbewijs waar uw naam op staat vragen.

Velden met * zijn verplicht.
Schrijf je in en win!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en maak iedere maand kans op een cadeaubon t.w.v. € 25,-

Inschrijven